Samen werken aan een sterke school

Samen werken betekent dat we SAMEN op zoek zijn om het beste uit de individu, het MT, het team en de leerlingen halen. We kijken op een andere manier naar het onderwijs, we luisteren naar de klant, we vragen door, verwonderen ons, we kaarten moeilijke onderwerpen aan én we zijn praktisch ingesteld.
We observeren, maken aantekeningen met daarin succeservaringen & kansen én bespreken dit: we zijn transparant! Na schooltijd gaan we met het team succes en kansen delen en maken nieuwe doelen. We denken anders, we handelen anders: ervaar het zelf!
Tevens zijn we ook eigenaar van ikbenik.online: een digitale tool voor eigen inzicht talenten & vaardigheden van elke leerling.

Advisering

Advisering is een vak apart. School in Balans ondersteunt je bij analyse & diagnose van de huidige situatie en wat is nodig om de gewenste situatie te krijgen. We schrijven beleidsstukken, kunnen inzicht geven in data en algoritmes: wij ‘kruipen in de huid van de klant’ en voelen ons één met de school.

Training

School in Balans staat voor ‘high’ maatwerktraining. Samen bepalen we de inhoud, de doelen en communiceren helder naar de teamleden. Een onderdeel van de training is coaching in de klas want dáár gebeurt het. Het unieke van School in Balans is dat elke gecoachte leerkracht ter plekke een schrijven ontvangt waarin succesmomenten en kansen van de les  worden beschreven: puur praktisch van aard!

Coaching

Succesvolle onderwijsmensen zijn in staat het mooiste van zichzelf en anderen naar boven te halen. Wat is mooier als je kunt sparren met mensen van buitenaf waarbij je naast de WAT-vraag (WAT wil je bereiken) ook de HOE-vraag samen gaat invullen. Wij coachen jou of jouw team graag in dat proces. We spiegelen en confronteren en halen het mooiste van jezelf/team naar boven.

Nieuws van School in Balans

 • vakblad ‘KADER’ mei 2023

  In het vakblad ‘KADER’ (mei 2023) voor directeuren en bestuurders in het PO heeft een advertentie gestaan waarin School in Balans zichzelf profileert als partner en specialist in didactiek. Inderdaad… veel scholen hebben we ondertussen al succesvol ondersteund/begeleid/gecoacht met didactiek waaronder EDI 2.0. We hebben......

 • Best Practics van Nederland: werkplezier gaat omhoog …

  Het vervangingsfonds van het Primaire Onderwijs heeft het idee van School in Balans om WERKPLEZIER in het basisonderwijs te vergroten, beloond als ‘best practics’ van Nederland en daar zijn we best trots op. Zo hebben we bijvoorbeeld aan alle PO-scholen binnen GPO West Nederland een......

 • TopOntdekkers groep 1-4!

  In groep 1 t/m 4 ligt de nadruk bij TopOntdekkers op totaal andere aspecten dan in groep 5 t/m 8. In deze groepen komt kennis meer naar voren zal in groep 1 t/m 4 vaardigheden meer de nadruk krijgen. ‘Nadruk’ betekent hier dat naast een......

 • Samenstellen doeboek in samenspraak met de PABO

  In het schooljaar 2023-2024 gaat School in Balans samen de PABO een doeboek over 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl (ikbenik.online) uitwerken, toetsen én wordt het doeboek voorzien van high-quality lessons voor leerkrachten. Vanzelfsprekend komen hier o.a. burgerschap, executieve functies en sociaal emotionele aspecten in voor: een......