Verandercapaciteit op school

Binden en beïnvloeden

Scholen hebben te maken met onderwijsvernieuwingen, gericht op het verbeteren van de leerresultaten. Deze onderwijsvernieuwingen komen voort uit eisen die de samenleving stelt. Om te kunnen omgaan met de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving moeten scholen veranderen; scholen moeten over een bepaalde mate van verandercapaciteit beschikken.

Verandertheorieën worden vaak gekoppeld aan de organisatiestructuur, 
de organisatiecultuur en politieke dimensies in de school. Verandercapaciteit zegt meer over het continu kunnen omgaan met veranderingen in die structuren, culturen en dimensies.

Herkenning?

 • Ervaart u weerstand in uw team?
 • Reageren leerkrachten vanuit emotie?
 • Ziet u soms op tegen een lastig gesprek?
 • Waarom is het op mijn school zo hectisch?

Veranderen is een continu proces geworden, waarbij individueel en collectief leren onontkoombaar is. School in Balans gaat zich samen met u en de school richten op de HOE-vraag.

Aandachtspunten

Zo kunnen we aandacht besteden aan:

 • leiderschap van de directeur;
 • het initiëren en identificeren van een visie;
 • het uitvoeren van doelen, strategieën en acties;
 • het begeleiden en evalueren van onderwijs;
 • het samenwerken aan een ordelijke en taakgerichte sfeer;
 • onderzoeksmatig werken in de school en het stimuleren;
 • van een onderzoekende houding;
 • Unitoverstijgende samenwerking.

Verbeteringen en doelstellingen

Zo realiseren we verbetering aan:

 • opbrengstgerichtheid;
 • communicatie (intern en extern);
 • ontwikkeling en beoordeling leerkrachten;
 • onderlinge kwaliteiten en (non-coöperatief) gedrag;
 • zorg voor leerlingen op diverse niveaus (passend onderwijs tot hoogbegaafdheid);
 • tevredenheid van medewerkers, onderlinge relaties en mogelijkheden
 • voor professionele ontwikkeling.

Ondersteuning

Heeft u tijdelijke krachtige leidinggevende en coachende ondersteuning nodig?
Heeft u als school een interim-directeur nodig? Heeft een senior procesbegeleider nodig? Heeft u een sparringpartner nodig? Wij kunnen u helpen!

Binden en beïnvloeden

Als team vormen jullie samen de motor achter de veranderingscapaciteit, het transformeren van de cultuur op school. Samen, met veel enthousiasme en energie, ontwikkelen jullie onderling sterke relaties, bouwen jullie (didactische) kennis op en streven jullie naar samenhang. Goede communicatie en eerlijke feedback naar elkaar zijn hierbij essentieel. Zo binden en beïnvloeden jullie elkaar: dé essentie van kwalitatief goed onderwijs. Laten we samen onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Download.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht