Mijn groep is TOP

Mijn groep is top!

Een moeilijke groep vreet energie en kan op een bepaald moment het werkplezier flink vergallen voor de leerkracht en de kinderen. Daarnaast kan de betreffende groepsleerkracht ook nog eens te maken krijgen met ouders die bezorgd zijn en voordat je het weet is een negatieve spiraal een feit. Elke school heeft wel één of meerdere groepen die als ‘lastig’ wordt/worden ervaren. Er heerst alom begrip voor de leerkracht en de collegae willen absoluut wel helpen maar hebben hun handen vol aan de eigen klas. Wat rest is een hulpvraag die niet direct beantwoord wordt.

Doel

Samenwerken aan positief gedrag bij kinderen heeft als doel het gedrag om te buigen en het kind laten voelen wat positief gedrag doet. Positief gedrag wordt beloond en negatief gedrag wordt niet meer in woorden bestraft. De som van individueel positief gedrag bepaalt het positieve groepsgedrag en daarmee het enthousiasme van de leerkracht wat uiteindelijk leidt tot resultaatgerichte kwaliteit.

Ontwrichtend Gedrag

We hebben vaak onbewust de neiging om negatief gedrag van een kind negatief te corrigeren. “Zit eens stil”, “Joh, jij weer”, “Het is altijd hetzelfde liedje met jullie”, etc. Het is bijna logisch als wij als leerkrachten zo reageren, omdat je het negatief gedrag opmerkt en je wilt dat het ophoudt. Leerkrachten worden steeds meer geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend’ of ‘ongepast gedrag vertonen’. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol, ontwrichtend gedrag. Feit is wel dat gedrag meer is dan je ziet. Negativisme met negativisme behandelen leidt nooit tot een gewenst blijvend positief gedrag.

Positivisme

Wij gooien het roer helemaal om. We gaan samenwerken aan positief gedrag bij kinderen en de key-factor is de leerkracht. Hij gaat positieve didactische en pedagogische voorwaarden scheppen die stimulerend werken voor de groep. We leren de leerkracht ‘out-of-the-box’ denken om zijn onbewuste vooringenomen standpunt naar het kind en de groep te laten veranderen. We laten het kind en de groep voelen wat positief gedrag bij zichzelf en de ander oproept en mijden negatief gedrag. Samen met de leerkracht sturen we op effectief klassenmanagement, duidelijke didactische instructies en positief pedagogisch handelen. We observeren en ‘garanderen’ een positieve verandering van kind en groep.

Inhoud

We werken volgens een stappenplan. Het stappenplan zullen we in ons gesprek nader toelichten.

Bijzonderheden

 • Elk kind wordt betrokken in het proces en dus praten we over een groepsproces.
 • We observeren en benoemen positief gedrag.
 • Video-interactie behoort tot de mogelijkheid.
 • We maken samen met de leerkracht een (eenvoudig) handelingsplan gericht op praktische vaardigheden en pedagogisch handelingen.
 • We betrekken ouders bij het individueel- en groepsproces.
 • We maken gebruik van een positieve gedragskaart voor kinderen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht