Gedrag

Goed onderwijs is de onmisbare basis voor kinderen om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Met het uitgangspunt ‘de leerkracht centraal’ kiezen we voor inzichtelijkheden in leerkrachtcompetenties gecombineerd met de professionalisering van de school en de aansturing door het Managementteam. Het gaat om gewenste gedragsverandering en dat is een synergie van:

  • Aanwezige ambitie
  • Noodzakelijke kennis
  • Juiste vaardigheid
  • Vereiste attitude
  • Geformuleerde waarden en normen