WWW.IKBENIK.ONLINE

ikbenik.online

ikbenik is een verzamelnaam van de 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl, die belangrijk zijn in onze huidige kennis- en netwerksamenleving. ikbenik is tijdens Coronatijd ontstaan, is getest op scholen en is wetenschappelijk onderbouwd. Het voldoet aan de eisen vanuit de Inspectie en is een zelfstandig onderdeel van ‘School in Balans’. 

We hebben de vaardigheden nieuwe stijl genoemd omdat naast de huidige 21e-eeuwse vaardigheden, scholen óók aandacht besteden aan vaardigheden die omvangrijker zijn dan de alom bekende vaardigheidscirkel (waaronder executieve functies & burgerschap). Zo hebben we een totale vaardigheidstool ontwikkeld voor het onderwijs, geheten ikbenik.®

De ikbenik-tool is een digitale en interactieve tool tool voor het Primair Onderwijs waar alle vaardigheden & talenten in één doorgaande lijn samen komen.

De tool ikbenik bestaat uit 5 kernvaardigheden, onderverdeeld in 14 deelvaardigheden. Elke leerling in de middenbouw en bovenbouw werkt zelfstandig aan de deelvaardigheden door middel van het invullen van stellingen. De onderbouw bestaat alleen uit de 5 kernvaardigheden. 

21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl

ikbenik past geweldig in de visie van scholen die gericht zijn op executieve functies en verdieping van Burgerschap (verplicht onderdeel in het PO).

ikbenik geeft leerlingen inzicht in hun eigen talent en vaardigheden, is methode-onafhankelijk met eigen lesjes voor leerlingen, filmpjes, krijgen (vanzelf) eigen inzicht en biedt leerkracht inzicht in de klassesituatie.

Studiedag over vaardigheden

ikbenik verzorgt trainingen die gericht zijn op 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl. Onderstaand wordt als concept weergegeven maar in het voorgesprek zal zeker de wens van het MT/team besproken en meegenomen worden in de uiteindelijke opzet. Allemaal de neuzen dezelfde kant op met je eigen kleurrijke ideeën en met een hart voor ieder kind.

 1. Aandacht aan de waarom-vraag. Waarom doen we dit? Waarom zijn de vaardigheden een issue in het onderwijs? Waarom nieuwe stijl?
 2. ikbenik onder de loep: hoe ziet alles eruit en hoe werkt het? We gaan inloggen en de werkwijze ‘oefenen’.
 3. En nu de keuze .. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Waar zien we dat in terug? Hoe zien we dat terug?
 4. Hoe zien we de gekozen vaardigheden terug in betekenisvol onderwijs in de verschillende ‘bouwen’? We gaan als bouw uiteen en geven nadien een presentatie over hoe we de vaardigheden kunnen inzetten in de lessen en komen met lesvoorbeelden.
 5. Tot slot gaan we meetbare acties neerzetten.

Op de site www.ikbenik.online krijgt u nadere informatie.

U kunt via onderstaand formulier uw vraag stellen of stuur een e-mail naar info@ikbenik.online.

klein overzicht ikbenik groep 1-3

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht