TopOntdekkers groep 1-4!

TopOntdekkers groep 1-4!

In groep 1 t/m 4 ligt de nadruk bij TopOntdekkers op totaal andere aspecten dan in groep 5 t/m 8. In deze groepen komt kennis meer naar voren zal in groep 1 t/m 4 vaardigheden meer de nadruk krijgen. ‘Nadruk’ betekent hier dat naast een deel van kennis vóóral vaardigheden zoals die vernoemd zijn in ikbenik.online aandacht krijgen, conform de richtlijnen van het ministerie van OCW-PO en de inspectie van het PO.

In groep 1-2 zal niet zozeer de doorgaande lijn van het thema van TopOntdekkers centraal staan maar de thematische lijn van de belevingswereld van het kind in combinatie met TopOntdekkers. Dit staat niet expliciet vermeld in de methodiek maar is een logisch gevolg van thematisch werken met het jonge kind.

In groep 3-4 ligt de nadruk op vaardigheden als doorgaande lijn van hetgeen in groep 1-2 is aangeleerd. Te vaak staat groep 1-2 op eenzame hoogte wat betreft o.a. eigenaarschap en zelfstandigheid kind welke verderop in de groepen volledig wordt afgenomen. Wij gaan opzoek naar verbinding tussen de groepen en laten het kind nog het jonge kind zijn dat al spelend ontdekt…..

Geïnspireerd? Wij helpen u graag.