Over School in Balans

Wij zijn niet een doorsnee onderwijsadviesdienst, onderwijsorganisatiebureau of schoolbegeleidingsdienst.

We denken anders, wij handelen anders, we zijn anders!

We zijn een onderwijsdienst die gespecialiseerd is in vijf onderdelen met subonderdelen! Graag verwijzen wij u naar de schijf van 5 op de homepage.

We zijn anders omdat we luisteren naar de klant, doorvragen, moeilijke onderwerpen aankaarten, reflecteren aan eigen gedrag en constant oplossingen bieden voor moeilijke vraagstukken. We denken anders, we handelen anders: ervaar het zelf! Het anders zijn ligt ook in onze praktische aanpak: elke leerkracht krijgt tijdens een observatieles een individueel schrijven waarin succes en kansen worden weergegeven. Alles volledig op maat zonder afvink-cultuur.

Dus:

Onderwijsadvies
School in Balans, uw educatieve partner!

School in Balans, Wanne 1, 7641 HE Wierden, Telefoon: (0546) 433671, info@schoolinbalans.nl

Daarnaast zijn wij ontwikkelaar en eigenaar van ikbenik.online in samenwerking met Rovict. Samen de krachten bundelen om overzicht en inzicht te krijgen. ikbenik is een digitale tool voor eigen inzcht talenten & vaardigheden leerling. Kijk voor meer informatie (filmpje) op www.ikbenik.online