Prijzen per 1 augustus 2024

Onze prijzen:

  • Bijeenkomst van één dagdeel €775,00 per trainer/coach.
  • Bijeenkomst vanaf 11.00 uur €1.075,00 per trainer/coach.
  • Bijeenkomst van één dag (2 aaneengesloten dagdelen) €1.395,00 per trainer/coach.

Onze voorwaarden:

  • De tarieven zijn inclusief BTW (vrijgesteld), voorbereiding, reistijd & reiskosten.
  • Een dagdeel is een ochtend, middag of avond (maximaal 3 uur).
  • Op avondbijeenkomsten vindt 15% toelage plaats.
  • De school draagt zorg voor accommodatie, tenzij anders is overeengekomen.
  • De school is bekend met onze voorwaarden, gedeponeerd bij KvK Oost en Rechtbank Almelo.
  • Voorbereidingskosten worden alleen toegepast als de opdracht (in omvang) daartoe leidt.
  • Reiskosten (€0,45 per kilometer) worden alleen toegepast als de situatie daarom vraagt; dit wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Mocht na ondertekening van de offerte deze éénzijdig door de klant worden opgezegd, dient 100% van de totale som van de offerte betaald te worden. Mocht een bijeenkomst door de klant gecanceld worden, wordt eveneens 100% in rekening gebracht. Wordt een bijeenkomst onverwacht gecanceld door School in Balans, wordt deze bijeenkomst op een later moment en in onderlinge samenspraak ingehaald. Een bijeenkomst kan normaliter niet overgeheveld worden naar een nieuw schooljaar mits continuering van het proces plaatsvindt.