Prijzen

Onze prijzen:

 • Bijeenkomst van één dagdeel €725,00
 • Bijeenkomst van één dag (2 aaneengesloten dagdelen) €1.295,00
  In bepaalde situaties kan zelfs de prijs in uw voordeel worden aangepast. Mail voor nadere info naar info@schoolinbalans.nl
 • Voorbereiding €550,00 per dagdeel
 • Coaching €195,00 per uur (minimaal 2 uur)
 • Reiskosten In company €0,45 per kilometer

Onze voorwaarden:

 • De tarieven zijn inclusief BTW (vrijgesteld) voorbereiding en reistijd
 • Een dagdeel is een ochtend, middag of avond (maximaal 3 uur)
 • Op avondbijeenkomsten vindt 15% toelage plaats
 • De school draagt zorg voor accommodatie, tenzij anders is overeengekomen
 • De school is bekend met onze voorwaarden, gedeponeerd bij KvK Oost
 • Voorbereidingskosten worden alleen toegepast als de opdracht (in omvang) daartoe leidt.

Mocht na ondertekening van de offerte deze éénzijdig door de klant worden opgezegd, dient 100% van de totale som van de offerte betaald te worden. Mocht een bijeenkomst door de klant gecanceld worden, wordt eveneens 100% in rekening gebracht en wordt de bijeenkomst later in het schooljaar ingehaald (indien agenda SinB toelaat en SinB heeft de regie hierin en bepaalt de dag). Een bijeenkomst kan niet overgeheveld worden naar een nieuw schooljaar.