Samenstellen doeboek in samenspraak met de PABO

Samenstellen doeboek in samenspraak met de PABO

In het schooljaar 2023-2024 gaat School in Balans samen de PABO een doeboek over 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl (ikbenik.online) uitwerken, toetsen én wordt het doeboek voorzien van high-quality lessons voor leerkrachten. Vanzelfsprekend komen hier o.a. burgerschap, executieve functies en sociaal emotionele aspecten in voor: een must-happen voor het PO. Voorjaar 2024 is het streven het unieke doeboek te presenteren aan het ministerie.