Educatief Partnerschap

Educatief partnerschap

We kunnen niet meer om ouders heen! Ouders zijn steeds meer betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en het schoolgebeuren. Ze willen hun mening kunnen geven en gehoord worden. Uit onderzoeken blijkt dat er een positief verband is tussen betrokkenheid van ouders en de leerprestaties van hun kinderen.

’Laagdrempeligheid, openheid, kwetsbare opstelling, openstaan voor ideeën, ouders mee laten denken over het onderwijs van hun kinderen, duidelijkheid naar ouders over waar je voor staat en bovenal de ouders een kijkje geven in de school van hun kind. Ook bij ons op school hebben we veel werkende ouders, maar zij zijn zeer betrokken bij hun kind, leven erg mee met de dagelijkse zaken die op school passeren.’ …

Doel

Voor een constructieve samenwerking tussen school en ouders is een gedeeld patroon van normen en waarden, vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten noodzakelijk. Een school die in dialoog met ouders werkt aan de versterking van haar relatie met die ouders, is tegelijkertijd bezig met schoolontwikkeling en verhoging van haar kwaliteit.

Partnerschap is geen doel op zich, maar staat in dienst van een drietal doelen:

 • pedagogisch doel: realiseren van enige afstemming in het opvoedend denken en handelen c.q. in de benadering van kinderen, thuis en op school;
 • organisatorisch doel: optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders;
 • democratisch doel: informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de school en afleggen van verantwoording door de school over haar werk aan de ouders.

Basisaspecten

In de bijeenkomsten gaan we met elkaar en vooral praktisch bezig met Educatief Partnerschap. Wat zijn onze uitgangspunten? Wat zijn onze waarden en normen en hoe verhoudt zich dat tot de ouders? Wat mogen we van elkaar verwachten en hoe borgen we dat? Hoe intensief willen we ouders bij ons onderwijs betrekken? Welke grenzen gaan we stellen en welke grenzen mogen zij aan ons stellen? Boeiende onderdelen die de basis vormen voor verdere acties.

Van buiten naar binnen

Hoe kunnen we het over ouders hebben als we niet weten hoe ze denken, handelen en doen? Welk beeld ze van de school hebben en waar ligt de toegevoegde waarde van SAMEN Educatief Partnerschap? Daarom nodigen we op enig moment tijdens de sessie ouders uit om SAMEN te onderzoeken waarin we elkaar kunnen versterken en wat we van elkaar mogen verwachten. Dat noemen we van buiten naar binnen: een eye-opener? Zeker weten!

Inhoud

Onderwerpen die tijdens deze training kunnen worden behandeld zijn opgedeeld in
zes blokken:

 • Profilering, missie en visie
 • De ouder als partner en klant
 • In goed gesprek met ouders
 • Feedback en omgaan met kritiek
 • Delen cognitieve ontwikkeling
 • Teamontwikkeling

De bijeenkomsten zijn puur op maat en dat betekent dat we vooraf de doelen bepalen, de items bespreken en de duur van het traject afstemmen. Een studiedag besteden aan Educatief Partnerschap is een mooi moment om SAMEN na te denken over dié inrichting binnen de school. Onze specialisten helpen u graag.

… ’De komst van social media heeft de band met ouders versterkt. We organiseerden al ouderavonden en een koffieochtend als klankbordfunctie, maar gunnen ouders ook een kijkje bij de vele activiteiten die wij op school organiseren. Even een filmpje uploaden, zodat de ouder tijdens het werk al even kan kijken wat zijn/haar kind heeft gedaan’ …

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht