Studiedag Schoolvisie en TopOndernemers

Als school hebben we nagedacht over hoe we ons onderwijs willen inrichten. We weten wat we onze kinderen mee willen geven voor de toekomst. Bij dat beeld hoort TopOndernemers. Kinderen worden in deze methodiek onder andere uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen en aangeboden vragen.

Met TopOndernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

TopOndernemers past bij een visie waarin kinderen opzoek gaan om het maximale uit zichzelf te halen. Zij moeten vooral zelf blijven nadenken, initiatief nemen en een actief lerende en onderzoekende houding aannemen. Want wat je zelf ontdekt, onthoud je het best.

Persoonlijk talent

Lange tijd lag het accent op de overdracht van kennis, op schoolprestaties, op gemiddelden. We zijn vergeten uit te gaan van het individuele talent van kinderen.
We zeggen niet dat je de basisvakken los moet laten, maar dat je een volgende stap moet maken. Je moet de kinderen iets extra’s meegeven. Het gaat niet alleen om de cognitieve vaardigheden maar ook over hoe je kennis toepast en hoe je kennis laat aansluiten op de persoonlijke ontwikkeling. Als je uitlegt waarom je al die dingen moet leren en wat je ermee kunt, dan haak je aan bij het persoonlijk talent van kinderen, dan raken ze geïnteresseerd. Als je ze dan ook nog ruimte geeft voor eigen ontwikkeling, het toepassen van (sociale) vaardigheden, dan komen er de mooiste dingen naar boven.

Tijdens een studiedag gaan we kijken wat persoonlijk talent betekent voor ons onderwijs, voor onze kinderen en voor onszelf.

Centraal tijdens deze studiedag staat de rol van de leerkracht naar de kinderen. De andere manier van lesgeven.

Inhoud

In een zeer praktische bijeenkomst gaan we op verschillende manieren kijken en werken naar ons onderwijs vanuit onze visie en wat doet dat met mij, als leerkracht. De essentie van enkele van de visiewaarden worden omgezet naar een ‘andere’ les.

  • Welk gedrag is dan nodig?
  • Hoe richten we onze les in?
  • Wat is anders dan anders?
  • Hoe gaan we hier dan mee om?
  • Wat doet dat met ons en met mijzelf?
  • Hoe gaan we hier ‘morgen’ dan mee om?
Informatie

TopOndernemers staat deze dag niet centraal maar de rol van de leerkrachten naar de kinderen. De andere manier van lesgeven waarbij de visie van school en TopOndernemers de leidraad vormen.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie, mailt u dan naar onderwijsadviesbureau School in Balans, info@schoolinbalans.nl

Wij begeleiden al jaren scholen die TopOndernemers als methodiek hebben, komen dagelijks in de groepen en weten wat speelt op de scholen.

TIP:

Vanzelfsprekend kunt u een hele studiedag besteden aan TopOndernemers om deze methodiek nog optimaler in te zetten. Onderling stemmen we de inhoud af: het is puur maatwerk. Het resultaat van deze dag is dat uw team weer handvatten en praktische tips heeft gekregen om het ‘morgen’ totaal anders te doen met direct zichtbare resultaten.