Training TopOntdekkers groep 1 & 4

Groep 1-2 is anders dan groep 3-4

In groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk bij TopOntdekkers op andere aspecten dan in de groepen 5 t/m 8. In deze groepen komt kennis meer naar voren zal in groepen 1 t/m 4 vaardigheden meer de nadruk krijgen. ‘Nadruk’ betekent hier dat naast een deel van kennis vóóral vaardigheden – zoals die genoemd worden in ikbenik.online – aandacht krijgen, conform de richtlijnen van het ministerie van OCW-PO en de inspectie van het PO. In groep 1-2 zal niet zozeer de doorgaande lijn van het thema van TopOntdekkers centraal staan maar de thematische lijn van de belevingswereld van het kind in combinatie met TopOntdekkers. Dit staat niet expliciet vermeld in de methodiek maar is een logisch gevolg van thematisch werken met het jonge kind. In groep 3-4 ligt de nadruk op vaardigheden als doorgaande lijn van hetgeen in groep 1-2 is aangeleerd. Te vaak staat groep 1-2 op eenzame hoogte wat betreft o.a. eigenaarschap en zelfstandigheid kind welke verderop in de groepen volledig wordt afgenomen. Wij gaan opzoek naar verbinding tussen de groepen en laten het kind nog het jonge kind zijn dat al spelend ontdekt…..

Veranderende aandachtspunten groep 3 & 4

Juist in de groepen 3 en 4 gaan we ons langzaam maar zeker richten op andere vormen van presteren waarin taal, rekenen en lezen een steeds prominentere rol krijgen op het rooster. Aan de andere kant willen dat kinderen goed communiceren, creatief denken, kritisch denken, verbazing & moed laten zien, initiatief tonen, nieuwsgierig zijn en leren samen te werken: Skills van de 21e eeuw!

Dat wat jezelf ontdekt, onthoud je het best

Naast het cognitieve willen we kinderen laten werken aan hun eigen talent. We schrijven het vaak maar zien dat in de praktijk niet altijd terug. Willen we werken aan het eigen talent van kinderen, moeten ze het zelf ontdekken….

Opzet TopOntdekkers groep 1 & 2

 • 12 Thema’s, 6 thema’s het ene jaar, 6 thema’s het andere jaar.
 • 5 Kaarten per thema.
 • Digitaal voorzien van liedjes, filmpjes, platen en opdrachten.
 • Wij adviseren – daar waar het kan – mee te doen met het centrale thema van de school maar feitelijk volg je de thema’s die horen bij het jonge kind.
 • Kijk naar de kaarten van de thema’s en neem die kaarten die passen binnen het thematisch werken van groep 1-2.
 • Je kunt altijd je eigen ontwikkelde formulieren en ideeën plaatsen in Onlineklas. Onlineklas heeft hier een tool voor ontwikkeld en is uniek in vergelijking met andere methodieken.
 • Je kunt de kaart helemaal eigen maken door toevoeging van feitelijk alles wat je op internet vindt.
 • Vaardigheden staan centraal en niet kennisoverdracht. Dat wil niet zeggen dat kennis niet belangrijk is maar vormt niet de basis van de methodiek.
 • Ontdekkend leren moet de basis zijn van geïnspireerd onderwijs.
 • Op de site www.ikbenik.online wordt de doorgaande lijn van de 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl weergegeven.

Opzet TopOntdekkers groep 3-4

 • 12 Thema’s, 6 thema’s het ene jaar, 6 thema’s het andere jaar.
 • 15 Kaarten per thema.
 • Digitaal voorzien van liedjes, filmpjes, platen en opdrachten.
 • Je kunt altijd je eigen ontwikkelde formulieren en ideeën plaatsen in Onlineklas. Onlineklas heeft hier een tool voor ontwikkeld en is uniek in vergelijking met andere methodieken.
 • Je kunt de kaart helemaal eigen maken door toevoeging van feitelijk alles wat je op internet vindt.
 • Vaardigheden staan centraal en niet kennisoverdracht. Dat wil niet zeggen dat kennis niet belangrijk is maar vormt niet de basis van de methodiek.
 • Circuit-vorm staat centraal; kinderen moeten steeds actief bezig zijn.
 • Wijk van de werkvorm af als blijkt dat dat past bij de groep/school en jezelf. Pas aan wat je aan wilt passen.
 • Je hoeft niet alle opdrachten te doorlopen; die vrijheid heb je helemaal!
 • Op de site www.ikbenik.online wordt de doorgaande lijn van de 21e-eeuwse vaardigheden nieuwe stijl weergegeven. Dit is de basis van TopOntdekkers voor de groepen 5-8.

Wij helpen u graag

De kosten voor deze bijeenkomst is €775,00 voor een dagdeel en €1.395,00 voor een dag. Als u geïnteresseerd bent, neem dan zeker contact met ons op.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht