vakblad ‘KADER’ mei 2023

vakblad ‘KADER’ mei 2023

In het vakblad ‘KADER’ (mei 2023) voor directeuren en bestuurders in het PO heeft een advertentie gestaan waarin School in Balans zichzelf profileert als partner en specialist in didactiek. Inderdaad… veel scholen hebben we ondertussen al succesvol ondersteund/begeleid/gecoacht met didactiek waaronder EDI 2.0. We hebben aandacht voor:

  • het verhogen van reken- en taalinstructie;
  • actieve betrokkenheid kinderen;
  • differentiatie;
  • hebben eigen methodieken ontwikkeld.