Werkplezier

Werkplezier verhogend, werkdruk verlagend

‘Werkdruk’ en ‘werkplezier’, twee kanten van dezelfde medaille. Het onderwerp houdt u, ons en de minister flink bezig. Uit recent onderzoek blijkt dat de werkbelasting als dusdanig hoog wordt ervaren, dat dit het werkplezier negatief beïnvloedt. Geboden oplossingen om het werkplezier te vergroten liggen vaak buiten de invloedssfeer van de onderwijsprofessional zelf. Het is belangrijk om na te gaan denken over mogelijkheden die wél binnen zijn of haar invloedssfeer liggen!   

Oorzaken van hoge werkdruk in het onderwijs

In de top-3 van zaken die de hoge werkdruk veroorzaken in het basisonderwijs, staan:

  • Niet-lesgevende taken (vergaderen/overleggen, correctiewerk, begeleiding zorgleerlingen en mentoruren).
  • De beperkte mogelijkheid om de eigen werkzaamheden te kunnen plannen en vormgeven.
  • De wijze waarop wordt leidinggegeven op de school.

Heeft u deze droom?

“Ik loop door mijn school en zie mijn team met veel plezier aan het werk. Geconcentreerd bezig met het lesgeven aan kinderen en in goede samenwerking met elkaar wordt steeds meer kwaliteit aan ons onderwijs toegevoegd. Mijn medewerkers en mijn team zijn in balans met de taken die ze hebben……”

En is dit uw dagelijkse werkelijkheid?

“Ik hoor in het teamoverleg opnieuw veel gemopper over teveel taken en te hoge werkdruk; er is verzet tegen veranderingen die ik wil doorvoeren. Een aantal van mijn teamleden werken tijdelijk wat minder omdat ze de druk niet meer aankunnen, er is onrust in de groepen door de invallers…..”

Uitdaging

Wij dagen de mensen uit hun eigen regie te pakken en op zoek te gaan naar het ‘ja en hoe gaan we dat aanpakken’ in plaats van het ‘ja maar dat lukt niet’. Wij kijken samen vanuit diverse invalshoeken om acties te ondernemen die het primaire doel van ons onderwijs in balans kunnen brengen. We spiegelen, confronteren, motiveren en werken vooral met plezier. Zo laten we consequenties verbinden aan je eigen acties en zijn steeds opzoek naar de wil en naar het talent. Ons programma geeft energie, geeft andere inzichten en stelt de leerkracht in staat om de werkdruk te verlagen.

Best Practics in het PO

bekerWij realiseren ons dat het niet eenvoudig is om op een andere manier tegen je werkzaamheden aan te kijken. Wij leggen de nadruk op werkplezier in plaats van werkdruk, ondanks dat deze woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze aanpak is landelijk beloond als ‘Best Practics’ in het PO en wordt daardoor landelijk uitgedragen. De kracht van onze manier van denken is in mogelijkheden te denken en te handelen. Dus praktisch georiënteerd. Onze aanpak heeft er toe bijgedragen dat scholen keuzes hebben gemaakt, prioriteiten hebben gesteld, teambelang RIJK aanwezig was en plezier terugvond binnen hun eigen scope.

Eigenaarschap & aanpak

laten we eerlijk zijn… we kunnen wijzen naar een ander, andere systemen en ander onderwijs maar ligt werkdruk ook niet in eigen manier van handelen? Houden we eigenaarschap ook zelf niet te veel vast en pakken we die verantwoordelijkheid ook niet af van kinderen vanuit ons onderwijsliefde, vanuit passie? Willen we niet zelf altijd de regie houden en maken we kinderen niet onbewust ‘lui en loom’? Betrekken we de kinderen er wel steeds bij en werken we zelf niet knetterhard? … Wijzen naar de ander is makkelijk; zelf kritisch kijken is de uitdaging … die gaan we graag aan.

Onderscheidend vermogen

Wilt u weten waarom we onderscheidend zijn en wat de inhoud van de ‘Best Practics’ is, neem dan contact met ons op!

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw bericht