ZitDatZo? bestellen met hoge korting! Van €225,00 voor €110,00. (*** sterren set)

ZitDatZo? 

Het hedendaagse basisonderwijs gaat zich steeds meer richten op onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen zijn nieuwsgierig en willen de wereld leren kennen en begrijpen. Daarom kunnen/willen ze goede vragen stellen. En vragen vragen om een antwoord!

Bij het onderzoekend en ontwerpend leren werken kinderen als ‘onderzoeker’ en ‘ontwerper’ en ontwikkelen ze met elkaar hun begrip van concepten uit de wereld om hen heen. Onderzoeken en ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die vanuit de verwondering en nieuwsgierigheid kinderen (samen) laat waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren.

De onderliggende gedachte is dat kinderen door deze activiteiten op sociaal constructivistische wijze tot kennisconstructie komen als zij met elkaar inhoudelijk in gesprek raken over hun waarnemingen en de daaruit voortvloeiende ideeën en gedachten die zij tijdens het onderzoeks- en ontwerpproces ontwikkelen.

Mede door toedoen van methodiek Zitdatzo?  en inzicht in de 21st Century Skills, gaan we steeds meer over naar ontdekkend & ontwerpend leren richting 2032….

Bestel ZitDatZo? nu met een hoge korting!

Zitdatzo? past geweldig in de visie van scholen die gericht zijn op onderzoekend leren en is een rijke aanvulling op het onderwijsaanbod op school.

Zitdatzo? helpt leerlingen met het leren zoeken naar informatie. Zitdatzo? kan op verschillende manieren worden toegepast in het onderwijs, bijvoorbeeld als klassikale oefening op vaste tijden, of als extra uitdaging wanneer een leerling de basisstof af heeft.

In de methodiek Zitdatzo? gaan leerlingen onderzoekend leren. Leerlingen stellen vanuit hun beleving van de wereld vragen en gaan met een natuurlijke nieuwsgierigheid op zoek naar het antwoord. Dit maakt dat leerlingen openstaan voor ontwikkelingen. Zitdatzo? gebruikt deze intrinsieke motivatie van leerlingen om te leren. Met Zitdatzo? is leren leuk!

Zitdatzo? is niet gebonden aan een onderwijs-concept. De zoekvragen kunnen naar eigen inzicht een plaats krijgen binnen de manier van werken op een school. Het is een vorm van zelfgestuurd leren, die voor de hele groep ingezet kan worden, maar ook bijvoorbeeld als extra werk voor kinderen die meer uitgedaagd moeten en willen worden. Op de volgende bladzijden vindt u een globale omschrijving van de methodiek. Op de laatste pagina treft u een bestelformulier aan.

Waar bestaat ZitDatZo? uit?

 • Eénmalige uitvoering en beperkte oplage
 • Bestaande uit 225 kaarten en 15 thema’s
 • De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:
  1. Poten, vleugels, vinnen
  2. Leren en werken
  3. Aarde, water, lucht
  4. Eten en drinken
  5. Gebruiken en gewoonten
  6. Lichaam en gezondheid
  7. Jouw en mijn geloof
  8. Vroeger en nu
  9. Communicatie en media
  10. Sterren en planeten
  11. Fabriek en techniek
  12. Planten en bomen
  13. Sport en vrije tijd
  14. Vliegen, varen, rijden
  15. Volken en landen
 • Te gebruiken vanaf groep 5, gericht op pluskinderen
 • De kaarten zitten in een kaartenbak.

Wij bieden u deze set (*** sterren set) aan voor slechts €110,00!! (Inclusief verzendkosten)

Bestellen kan via een e-mail  naar info@schoolinbalans.nl en vermeld uw gegevens.

Zit Dat Zo kaarten

Kopieerbladen

ZitDatZo?nu met een hoge korting bestellen?

Nu slechts voor € 110,00 (inclusief verzendkosten, één set (*** sterren set))

Vul onderstaand formulier dan in.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht